Over ons

In het jaar 2007 tot en met 2010, organiseerde Buurt Onderwijs en Sport elke zomervakantie Zomer Sport & Spel weken,
naast verschillende sportactiviteiten. Deze zomerweken waren ideaal, om verveling onder de jeugd tegen te gaan, maar dit was helaas een project
van slechts 4 jaar wat niet werd verlengt.

Klik hier om te kijken wie er allemaal bij OKids werkt!

2011
Omdat de Zomer Sport & Spel weken in 2011 niet door meer door gingen, zouden kinderen zich makkelijker gaan vervelen in de zomervakantie. Er was weinig aanbod voor kinderen in de zomervakantie, op de Impuls Vakantiespelweek na. Daarom hoopte OKids een alternatief te realiseren.
Dit lukte door sponsortekorten niet en we draaiden alleen op de Boeskool is lös, vier dagen!
Tevens was er een plan om een talentenjacht op te zetten. Dit lukte kleinschalig! De trofee werd ontwerpen door ’t Glazen nest!
Nadien draaiden we samen met Floor Jonkman voor het inzamelingsfeest en in de herfstvakantie een knutselmiddag voor Warchild. Deze eerste knutselmiddag was geen groot succes, waardoor we besloten over te gaan op voornamelijk
Sport & Spel!

2012
In 2012 kwam OKids steeds meer in beweging en waren ook de eerste onafhankelijke activiteiten in de krokus en meivakantie een feit! Net als in 2011 werd hetzelfde thema vastgehouden om het beter uit te gaan pakken. In juni werd nog een keer samen gewerkt met Impuls tijdens de Buitenspeeldag. Ook de OKids Zomerweken werden voor het eerst echt uitgevoerd, eveneens als een onafhankelijke talentenjacht, aansluitend op die van het jaar ervoor. In de kerstvakantie werd het jaar succesvol afgesloten, met tevens de eerste betaalde activiteit.

2013
2013 was net als 2012 een zeer bewogen jaar. Er werd een nieuw thema geselecteerd en dit werd goed uitgepakt. Er werd net als in 2012 een heus themalied opgenomen, maar deze keer professioneler, inclusief videoclip. Sinds 12 juni bestond stichting OKids officieel en
stond ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

2017
Volgt

2020
Coronacrisis, volgt

Waar en Wanneer
Er zullen zoveel mogelijk weken van de zomervakantie worden gevult met activiteiten. Waarschijnlijk op 1 dag in de week. Wel proberen we hier rond omheen nog meer activiteiten te plannen! We hebben geen vaste locatie en zullen waarschijnlijk telkens ergens anders actief zijn!
OKids zal nooit gaan draaien, in de week van de vakantiespelweek, maar de vijf weken erna wel!
Tevens zal OKids proberen zo min mogelijk te concureren met andere organisaties die aanbod aan activiteiten bieden!
OKids is puur om het tekort aan activiteiten aan te vullen! Niet om te concureren!
We zijn niet op winst uit en streven ook naar een zo laag mogelijke toegangsprijs om zo ook de minima te betrekken!

Waarom?
Zelf ben ik (Ken) 3 jaar als vrijwilliger actief geweest bij Buurt Onderwijs en Sport en was diep teleurgesteld toen ik mee kreeg
dat 2010 het laatste jaar was.
Eerder probeerde ik doormiddel van een petitie het open te houden, maar dit had weinig effect.
Daarom ben ik samen met andere BOS vrijwilligers begonnen met het OKids project.
Op die manier is het OKids concept ontstaan en gegroeit tot wat het nu is.

Wie zijn wij?

Op de rest van deze pagina kunt u lezen welke vrijwilligers betrokken zijn bij OKids en wie ze zijn! Ook hun kwalificaties en kwaliteiten zijn
hier te vinden! Er zijn naast de standaard vrijwilligers ook Junior vrijwilligers. (meestal in de leeftijd 16-18 jaar) Zij groeien in het project mee
en kunnen diploma’s verdienen als ze hun werk goed doen!