OKids got talent
Archief
2017
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Lente Picknick
Zomer 2018

OKids!

(Gebruiksvoorwaarden!)
Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing voor deelnemers van de OKids activiteiten.

Voorwaarden:
 • Elk deelnemend kind schrijft zich in, zodat er bij calamiteiten contact gezocht kan worden.
 • Dit gebeurd bij voorkeur door ouders of verzorgers.
 • Ieder nieuw kalenderjaar vragen wij om opnieuw een formulier in te vullen, of indien geen wijzigingen een handtekening te zetten
  voor de voorwaarden van het betreffende jaar.
 • Deelname geschiedt op eigen risico.
 • Bij ernstig wangedrag (te bepalen op dat moment) kan er besloten worden de ouders te bellen,
  met het verzoek uw kind op te halen.
 • OKids kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen, bijvoorbeeld mobieltjes en fietsen.
 • Tijdens de activiteit kunnen er foto en video opnames gemaakt worden, welke mogelijk gebruikt worden op onze website en voor promotie-
  materiaal zoals b.v. flyers en reclamespotjes. Ook kunnen ze geplaatst worden op Social media zoals Facebook en Youtube.
 • U betaalt per kind de opgegeven toegangsprijs.

  Rechten:
 • Er word met zorg gekeken naar de vrijwilligers die betrokken zijn bij OKids.
 • Bij klachten kunt u contact opnemen met ons via het contactformulier op onze website.

  Informatie & Privacy:
 • Gegevens opgegeven bij OKids worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt in noodgevallen
 • Indien u op de hoogste wenst gehouden te worden over nieuwtjes, zult u alleen op de hoogte
  gebracht worden over OKids nieuwtjes. We zullen geen advertenties van derden verspreiden.
 • Als we samenwerken met een andere vereniging of stichting, zal OKids dit alleen aan u
  doorsturen als OKids hier nauw bij betrokken is.
 • OKids zorgt ten alle tijden voor de juiste informatie met betrekking tot haar activiteiten. Dit
  gebeurt o.a. via flyers en de website.

  Veiligheid:
 • OKids spant zich in voor de veiligheid in en op de locaties waar zij een activiteit realiseert
 • OKids draagt zorg voor gebruik van deugdzaam materiaal voor sport en spel.

  Deze lijst is voor het laatst overzien op woensdag 31 januari 2018
 • Sponsoren - Visie - Protocollen - Gevonden voorwerpen - Vrijwilligers - Gebruiksvoorwaarden - Vroegbrengtoeslag - OKids punten
  Postadres: Klompenmaker 22 Oldenzaal; KVK nummer: 58138145